85

مست رخ ساقی

مستم ز رخ ساقی و مست از باده

دیوانه‌ام و هر آن‌چه خواهی ساده

عشقم شده وصل تو، دگر هیچ نپرس!

هستم پی عشقت همه دم، آماده