45

اذن خدا

حق است عیان در دل و دیگر پنهان

از کافر و بت‌پرست تا باایمان

بی‌اذن خدا چون که نیفتد برگی

پس از چه نشسته‌ای به خلوت حیران؟!