« 69 »

ذکر دل

ذکر دل من، چهره دلدار من است

غیری نخرد، خود او خریدار من است

بیگانه ز غیرم و به یارم مأنوس

من تشنه و او تشنه دیدار من است