« 139 »

کجایی؟

نمی‌بینم خدایا تو کجایی؟!

تویی بیرون ز ما یا نزدِ مایی؟!

بیا با ما نشین و کن تماشا

قد و بالای خود با دلربایی!