فهرست مطالب

بخش یکم: پژواک محبوبان

(زبده دیوان محبوبان)

پیش‌گفتار منتخب غزلیات··· 15

نرگس مست··· 27

حُسن جهان··· 29

قسمت ما و شما··· 31

چهره عشق··· 33

هنگامه حق··· 35

وصال یار··· 36

ناوک ابرو··· 38

ازل تا ابد··· 40

زیباصنم··· 42

عشق و صفا··· 44

دیار بی‌نام و نشان··· 46

سیمای تو··· 48

شیخ و شاب··· 50

(5)

سکه عشق··· 52

چاک دامن··· 53

حّب علی علیه‌السلام ··· 55

دم مینا··· 57

رخ آن حور··· 59

پیچ و خم‌ها··· 61

ولا الضالین··· 63

تنهایی 65

مولا علی علیه‌السلام ··· 67

هزار پرده عشّاق··· 69

جرم من··· 71

خراب سَر و سِرّ··· 73

های و هو··· 75

قهر دلبری 77

علی علیه‌السلام دین و علی علیه‌السلام قرآن··· 79

ظاهر و پنهان··· 81

نیامد··· 83

آه آتشین··· 85

دولت بیدار··· 87

شوخ پر فتنه··· 89

دوران ما··· 91

سرای آسمان··· 93

(6)

چرا؟··· 95

پیر عرفان··· 97

سلیمانی مور··· 99

سنگ حق··· 101

رقص عشق··· 102

بخش دوم: خون دل

(زبده رباعیات)

پیش‌گفتار رباعیات··· 107

وحدت حق··· 115

سودای تو··· 115

بهشت تو··· 115

شوق تجلّی 116

جان خود··· 116

حشر و حساب··· 116

مهر و وفا··· 117

حرف دل آزاده··· 117

در دیده من··· 117

در به در··· 118

گمراه··· 118

دوری از خودپرستی!··· 118

جان در کف··· 119

(7)

ای دوست··· 119

یار ظریف··· 119

آواز دهل··· 120

دست در خون··· 120

دنیاصفتان··· 120

خواهی رفت··· 121

رهگذر··· 121

هو اللّه··· 121

سودای جهان··· 122

همه عالم··· 122

فاش بگویم··· 122

یک دل و صد دلبر··· 123

غوغای صدا··· 123

دلبسته ذات··· 123

نغمه هو هو··· 124

ذکر دل··· 124

دیده خون‌بار··· 124

غافل از جرس··· 125

ما را بس··· 125

اندازه نگه‌دار··· 125

آلودگی دنیا··· 126

مرگ خوش آدینه··· 126

(8)

غنیمتِ وقت··· 126

رها از غمِ عالم··· 127

آسوده دل··· 127

آزاده··· 127

چه‌ها می‌بینم··· 128

هر سه··· 128

معشوق خراب‌آباد··· 128

در محضر گل··· 129

شعار آزادگی 129

سهم من··· 129

حقیقت حق··· 130

ممنون توام··· 130

دوره پیری 130

بخش سوم: قرب یار

(زبده دوبیتی‌ها)

درآمدی بر دوبیتی‌ها··· 133

راحت و خواب··· 141

نگاه یغماگر··· 141

عشق دمادم··· 141

(9)

گناه چشم من··· 142

اسرار خلقت··· 142

در بر هستی 142

با تو هستم··· 143

مست بی‌قرار··· 143

افسانه··· 143

صفای سینه··· 144

خال لب··· 144

گُلِ بلال··· 144

راضی و رضا··· 145

خوش‌مرام··· 145

عروس و داماد··· 145

صدای پای دلبر··· 146

پایان تلخ ماجرا··· 146

نه به هر زور··· 146

عار··· 147

سودای ذات··· 147

مرد حق··· 147

(10)

ظلم در کسوت دین··· 148

حلاّج اسرار··· 148

زیبارخان مست··· 148

آتش خاموش··· 149

صلای عشق··· 149

داغ دوری 149

وصال و هجر··· 150

خوبان نااهل··· 150

بسوزانم··· 150

سرود سرد یلدا··· 151

نقش بارگاه··· 151

خونم حلالت··· 151

نقش دل··· 152

خدایی آسان··· 152

درمان درد من··· 152

سَر و تقدیر··· 153

جنبش··· 153

تاب گیسو··· 153

(11)

همه از تو··· 154

خدایی و سادگی!··· 154

ناب ناب··· 154

بنده شاه··· 155

کوه و کاه··· 155

یوسف زندان کشیده··· 155

مزار من··· 156

بت من··· 156

رنجش‌خاطر··· 156

نگاه··· 157

جوانی 157

کجایی؟··· 157

بی‌وفا··· 158

* * *

(12)