مشخصات نشر: تهران: انتشارات صبح فردا، 1393.

مشخصات ظاهری: 158 ص.

شابک: 4 ـ 027 ـ 397 ـ600 ـ 978

وضعیت فهرست‌نویسی: فیپای مختصر

یادداشت: فهرست‌نویسی کامل این اثر در نشانی:

http://opac.nlai.ir قابل دسترسی است.

شماره کتاب‌شناسی ملی: 3781225

ساده به رنگ خدا

حضرت آیت‌اللّه محمدرضا نکونام (مد ظله العالی)

ناشر: صبح فردا

نوبت چاپ: اول تاریخ چاپ: 1393

شمارگان: 3000 قیمت: 50000 ریال

مرکز پخش: قم ـ بلوار امین ـ کوچه 24

فرعی اول سمت چپ ـ پلاک 76

تلفن مرکز پخش: 78 15 90 32 025

www.nekoonam.com

www.nekounam.ir

ISBN: 978 - 600 - 397 - 027 - 4

حق چاپ برای مؤلف محفوظ است

(4)