شناسنامه

بی‌دل و شوریده‌سر

محمدرضا نکونام

سرشناسه: نکونام، محمدرضا، 1327 ـ

عنوان و نام پدیدآور: بی‌دل و شوریده‌سر: استقبال

چهارده غزل خواجه رحمه‌اللّه (161 ـ 174)/ محمدرضا نکونام.

مشخصات نشر: تهران: انتشارات صبح فردا، 1393.

مشخصات ظاهری: 87 ص. ؛5/14×5/21 س‌م.

فروست: مویه؛ 41.

شابک: ـ ـ 7732 ـ 600 ـ 978

وضعیت فهرست‌نویسی: فیپا

عنوان دیگر: استقبال بیست غزل خواجه رحمه‌اللّه (161 ـ 174).

موضوع: حافظ، شمس‌الدین محمد، ـ 792 ق ـ ـ تضمین

موضوع: شعر فارسی ـ ـ قرن 14

موضوع: شعر فارسی ـ ـ قرن 8 ق.

رده‌بندی کنگره: 1393 5 م 93 ک / 8362PIR

رده‌بندی دیویی: 62 / 1 فا 8

شماره کتاب‌شناسی ملی: 3696212

ناشر: صبح فردا

نوبت چاپ: دوم تاریخ چاپ: 1393

شمارگان: 1000 قیمت: 40000 ریال

مرکز پخش: قم ـ بلوار امین ـ کوچه 24

فرعی اول سمت چپ ـ پلاک 76

تلفن مرکز پخش: 78 15 90 32 025

www.nekoonam.com

www.nekounam.ir

ISBN: 978 - 600 - 7732 - -

حق چاپ برای مؤلف محفوظ است

(4)