47

فارغ از جهان

ما تشنه لبانیم به جانِ تو خدا

فارغ ز جهانیم چه خوش بی‌پروا

ای دلبر ناز، دل به راهت دادیم

ما بنده و تو هماره هستی مولا