فهرست مطالب

پیش‌گفتار / 15

حرف الف:

وحدت حق / 18

سودای تو / 18

تنها / 19

دیوانه / 19

بهشت تو / 19

بی تو / 20

دنیاطلبان / 20

اعتکافی دایم / 20

بنده شیدا / 21

زمانه پر از ریا / 21

سینه سینا / 21

چشم جادو / 22

بیراهه / 22

هوای دل / 22

(5)

حریف بی‌پروا / 23

بی‌وفا / 23

سینه‌کش غوغا / 23

تاج کج / 24

از تو / 24

شاهد / 24

اهل و حق / 25

عیش و غزل / 25

بی‌همتا / 25

سزاوار ثنا / 26

گرگ و ملک / 26

سکه درد و بلا / 26

سرسرای عشق / 27

طرفه عدو / 27

شوق تجلّی / 27

روح آدمی / 28

بی پا و سر / 28

جهانی تنها / 28

شیدای مست / 29

کشته ذات / 29

قد تو / 29

حضور خوب‌رویان / 30

دم غنیمت / 30

دلبر پر فتنه / 30

(6)

هر دو عالم / 31

درک و درد / 31

یار زیبا / 31

پریشان / 32

طوفان / 32

نور زمین / 32

شوخ و شیدا / 33

جان خود / 33

فارغ از جهان / 33

دل رفت / 34

خاک ره / 34

دل پر خون / 34

سودای نفس / 35

بوسه صنم / 35

خودنمایی / 35

شعله غم / 36

خانه ما / 36

آتش دوست / 36

شور دهر / 37

حرف باء:

حشر و حساب / 38

نقاش ازل / 38

رنگ گناه / 39

(7)

دویی / 39

رنجیده دلم / 39

مهر و وفا / 40

دو جهان دل / 40

حرف تاء:

حق جاوید / 41

حرف دل آزاده / 41

همت غافل / 41

آسوده‌ام / 42

هرگز / 42

منزل حق / 42

کلبه بی‌روح / 43

آخر کار / 43

خاطر او / 43

حقیقت دوست / 44

معشوق من / 44

بسته پیرهن / 44

رنجه مکن / 45

نرد عشق / 45

«هو حق» / 45

عاقل و جاهل / 46

کفر من و دین تو / 46

(8)

صحنه تکفیر / 46

طرفه گناه / 47

در دیده من / 47

معشوق بهاری / 47

حکم من و تو / 48

در به در / 48

ظاهر پر پیرایه / 48

خوش باش / 49

گمراه / 49

دوری از خودپرستی! / 49

قول و غزل / 50

ستمگر مطرود / 50

فردای جهان / 50

جان در کف / 51

در سایه دوست / 51

باد خزان / 51

ای دوست / 52

یار ظریف / 52

نمی از هستی / 52

چهره ذرّه / 53

آواز دهل / 53

گرگ باطن / 53

(9)

دست در خون / 54

شب‌پرست / 54

لذات جهان / 54

میش و کیش / 55

ملعبه / 55

آلوده دل / 55

دور فلک / 56

فرصت دیدار / 56

هوس / 56

چون تو / 57

مردی / 57

گذشت عشرت / 57

جاهل‌صفتان / 58

خواهی رفت / 58

باد صبا / 58

روی تو / 59

دل پنهان / 59

تابوت دین / 59

کام میسّر / 60

دنیاصفتان / 60

لطف ازلی / 60

سه منزل / 61

(10)

رهگذر / 61

دل تو / 61

اسرار جهان / 62

هو اللّه / 62

علم و هنر / 62

زور و زر / 63

غمبارگی / 63

سودای جهان / 63

به کف آر / 64

شیرازه زندگی / 64

دو سرا / 64

دشمن اوست / 65

بی سر و ته / 65

آبادی / 65

امروزی نیست / 66

دریای علی علیه‌السلام / 66

خار کجاست؟ / 66

رنگ و لعاب / 67

نور و نار / 67

جلوه / 67

سر و کلاه / 68

خلوت دل / 68

(11)

تماشا / 68

همه عالم / 69

فاش بگویم / 69

گل عشق / 69

دلزده / 70

پندار تو / 70

راضی / 70

فدایی / 71

انسان / 71

خیالم / 71

دیوانه‌تر / 72

نقد بازار / 72

قفس روح / 72

مسلمانی / 73

ایمان ریایی / 73

یک دل و صد دلبر / 73

در جوار تو / 74

آغوش تو / 74

همراه / 74

در کف یار / 75

هم‌چهره / 75

دیوانه / 75

(12)

دیار هست / 76

پروانه پرسوخته / 76

گوهر ناب / 76

با همه و جدا از همه / 77

جیم و میم / 77

درون قفس / 77

دلِ پر از درد / 78

دل بی‌عار / 78

غوغای دگر / 78

در خَم زلف / 79

دلبسته ذات / 79

ایمان دو عالم / 79

دلِ همیشه خون / 80

نغمه هو هو / 80

کو کو / 80

اندیشه من / 81

حیرانی / 81

ذات حق / 81

صحرای وجود / 82

ذکر دل / 82

عطش دل / 82

مه من / 83

(13)

گرمای تب / 83

چهره پیدا / 83

چهره‌سرا / 84

خوش باش / 84

صرفه تحقیق / 84

سهل و آسان / 85

کاخ ستم / 85

کافر و مؤمن کذاب / 85

* * *

(14)