شناسنامه

چشم امید

محمدرضا نکونام

سرشناسه: نکونام، محمدرضا، 1327 ـ

عنوان و نام پدیدآور: چشم امید (رباعیات)

/ محمدرضا نکونام.

مشخصات نشر: تهران: انتشارات صبح فردا، 1393.

مشخصات ظاهری: 85 ص. ؛5/14×5/21 س‌م.

فروست: مویه؛ 62.

شابک: 9 ـ 22 ـ 7732 ـ 600 ـ 978

وضعیت فهرست‌نویسی: فیپا

موضوع: شعر فارسی ـ ـ قرن 14

رده‌بندی کنگره: 1393 5 چ 93 ک / 8362PIR

رده‌بندی دیویی: 62 / 1 فا 8

شماره کتاب‌شناسی ملی: 3699881

ناشر: صبح فردا

نوبت چاپ: دوم تاریخ چاپ: 1393

شمارگان: 1000 قیمت: 40000 ریال

مرکز پخش: قم ـ بلوار امین ـ کوچه 24

فرعی اول سمت چپ ـ پلاک 76

تلفن مرکز پخش: 78 15 90 32 025

www.nekoonam.com

www.nekounam.ir

ISBN: 978 - 600 - 7732 - 22 - 9

حق چاپ برای مؤلف محفوظ است

(4)