سرود سرد یلدا

 

شب یلدا بود قرب حیاتم

سرود سردم و رنگ وفاتم

امیدم این که حق دستم بگیرد

دهد خط امانی یا براتم!

مطالب دیگر