سزای این دل دیوانه را تو می‌دانی؟!

که غرق فتنه شده، هر دم از گران جانی!

چه رنجشی به دل از غصه‌ها نیاید باز

ندید شوق وصالت، دگر به آسانی

صفای سینهٔ عالم، رسد همه از تو

به چشم، مست و به لب، می‌کنی غزل‌خوانی

نگاه من به جهان هم نصیب عشقت باد

که لطف حسن تو گردید، این چنین بانی

اسیر روی تو شد چون نکو به هر محفل

شود که ساده بخوانی مرا به مهمانی؟!