پیش‌گفتار
 • بخش نخست احکام ویژه پزشکان
 • فصل یکم «آموزش پزشکی»
 • فصل دوم «طهارت و نجاست»
 • ابزار پزشکی
 • خون و فرآورده‌های خونی
 • فصل سوم «نگاه، لمس و معاینه»
 • مراجعه به پزشک نامحرم
 • فصل چهارم «معاینه و درمان»
 • فصل پنجم «اضطرار و تشخیص مورد آن»
 • فصل ششم «ارتباط با بیمار و حفظ اسرار وی»
 • فصل هفتم «تشخیص و درمان پزشکی»
 • فصل هشتم «دارو»
 • تجویز دارو
 • مصرف دارو
 • خرید و فروش دارو
 • فصل نهم «آزمایش و آزمایش‌گاه»
 • فصل دهم «جلوگیری، باروری و زایمان»
 • تلقیح (باروری مصنوعی)
 • جلوگیری از بارداری
 • عقیم‌سازی
 • مدّت حمل بارداری
 • زایمان
 • فصل یازدهم «جنین و سقط آن»
 • فصل دوازدهم «جرّاحی»
 • ختنه و حجامت
 • تغییر جنسیت
 • فصل سیزدهم «پیوند و تشریح»
 • پیوند اعضا
 • خرید، فروش و اهدای اعضا
 • وصیت برای بخشیدن اعضا
 • تشریح
 • مرگ مغزی
 • مسّ میت و اعضای جدا شده
 • مو و پوست
 • فصل چهاردهم «دندانپزشکی»
 • فصل پانزدهم «گواهی پزشکی»
 • فصل شانزدهم «ضمان و دیه»
 • تشخیص و تجویز دارو
 • آزمایش و تزریقات
 • ضمان و دیه در قطع اعضا
 • دیه دندان
 • دیه سقط جنین
 • میزان دیه سقط جنین
 • هزینه درمان
 •