جایگاه زنان در فقه حکمت گرا

زنان برای پاسخ گفتن به نیاز مرتبه‌ی‌دومی بُعد اجتماعی خویش باید مشاغل زنانه را به خود اختصاص دهند. این مشاغل عبارت است از نظام‌پزشکی، نظام آموزشی و تبلیغی هم‌چون خطابه و سخنرانی، حفظ امنیت، بازار و سرمایه‌گذاری اقتصادی، تاکسیرانی و رفت و آمد و مانند آن. جامعه اسلامی باید دارای بازار ویژه زنان باشد که مشاغل اختصاصی زنان را ارایه می‌دهد و به آنان فرصت سرمایه‌گذاری و تولید می‌دهد. این بازار مکان مناسب برای شغل‌های تولیدی و توزیعی تا درآمدزایی هم‌چون طلاسازی، طلافروشی و جواهرات، بوتیک ها و نیز سالن‌های آرایشی، مد، لباس مخصوص بانوان و خیاطی تا امور فرهنگی هم‌چون سالن‌های تئاتر زنانه، خوانندگی و رقص را ارایه می‌دهد. این بازار اختصاصی زنان است و باید تمامی عوامل آن از زنان انتخاب شوند. بازار زنانه با توجه به توزیع جمعیت و سرمایه‌گذاری آنان می‌تواند پاساژی خاص یا بازاری بزرگ در نقطه مناسب شهر باشد. اداره بازار اختصاصی برای زنان نیازمند آموزش و سرمایه‌گذاری و همکاری زنان است. فقه حکمت‌گرا فروش لباس‌های زیر زنانه توسط مردان و نیز طلاهای زنانه را بر آنان حرام می‌داند و خرید لباس زیر و طلا از مردان را ممنوع کرده و برای آن تعزیر و مجازات قرار داده است. در بخش فروش طلا حیله‌های طلافروشان بسیار فراوان و متنوع است که ما آن را در کتابی اختصاصی استخراج نموده و توضیح داده‌ایم و بیش‌تر این حیله‌ها را مردان در صورتی می‌توانند پیاده کنند که مشتری زن داشته باشند. زن به هنگام خرید طلا چنان‌چه نگاه فروشنده مرد به خود را داشته باشد، مضطرب می‌گردد و نمی‌تواند جنس مورد نظر خود را به‌خوبی برگزیند و نیز نمی‌تواند طلا را به قیمت مناسب آن بفروشد یا بخرد؛ ولی اگر فروشنده طلا، زنی باشد که به‌خصوص مؤمن باشد، آن‌گاه خریدار و فروشنده، هردو آرامش روانی لازم را دارند و حق مشتری محفوظ خواهد ماند. زنان باید این مشاغل را برای خود فراهم آورند و آن را زنانه بسازند تا بتوان فساد علنی را به گونه گسترده در اجتماع مهار کرد. بنیاد بازار اختصاصی زنان از لوازم اسلامی‌سازی جامعه است. باید توجه داشت بزرگ بانوی اسلام حضرت خدیجه علیهاالسلام خود تاجر و سرمایه‌گذار بوده است. منبع :  "عشق مردم "