مشخصات نشر: اسلام‌شهر، انتشارات صبح فردا، 1393.

مشخصات ظاهری: 7 ج، ج 1، 231 ص.

شابک دوره: 0 - 19 - 6435 - 600 - 978

شابک ج 1: 4 - 24 ـ 6435 ـ 600 ـ 978

وضعیت فهرست‌نویسی: فیپا

یادداشت: ج 2 ـ 7 (چاپ اول: 1393) (فیپا)

عنوان دیگر: درآمدی بر صوت‌شناسی،

دانش موسیقی، صوت درمانی و ضرورت تعامل فقه و موسیقی

موضوع: موسیقی (فقه)

موضوع: اسلام و موسیقی

موضوع: موسیقی ـ ـ فتواها

رده‌بندی کنگره: 6 / 194 / ن 8 ف 7 1391

رده‌بندی دیویی: 374 / 297

شماره کتاب‌شناسی ملی: 3992942

ناشر: صبح فردا محل چاپ: نقش گستر

نوبت چاپ: اول تاریخ چاپ: 1393

شمارگان: 3000 قیمت: 150000 ریال

مرکز پخش: قم ـ بلوار امین ـ کوچه 24

فرعی اول سمت چپ ـ پلاک 76

تلفن مرکز پخش: 78 15 90 32 025

www.nekoonam.com

www.nekounam.ir

ISBN : 978 - 600 - 6435 - 24 - 4

شابک دوره: ISBN: 978 - 600 - 6435 - 19 - 0

حق چاپ برای مؤلف محفوظ است

(4)