کتاب قانون

حضرت آیت‌اللّه العظمی حاج محمدرضا نکونام ادام اللّه ظله العالی

سرشناسه: نکونام، محمدرضا، 1327ـ

عنوان و نام پدیدآور: کتاب قانون، احکام و قوانین دینی برابر با فتاوای

حضرت آیت‌اللّه العظمی حاج محمدرضا نکونام ادام اللّه ظله العالی.

مشخصات نشر: تهران، صبح فردا، 1393.

مشخصات ظاهری: 5 ج.

موضوع: فقه شیعه.

موضوع: فقه جعفری ـ ـ قرن 14.

رده‌بندی کنگره: 8 ب 74 ن / 7 / 169 BP

رده‌بندی دیویی: 324/297

حق چاپ برای مؤلف محفوظ است