ـ تا بر پشت آن‌ها قرار گیرید. پس چون بر آن‌ها بنشستید نعمت پروردگار خود را یاد کنید و بگویید پاک است کسی که این را برای ما رام کرد وگرنه ما را یارای رام ساختن آن‌ها نبود.

بیان: قرار گرفتن بر پشت حیوانات و به‌راحتی بر روی آن‌ها نشستن و به تعبیر دیگر رام نمودن آن‌ها از نعمت‌هایی است که شکرانه دارد و به هنگام سوارگیری از آنان باید به خداوند توجه نمود و او را شکر گفت. حیواناتی که در باربری و سوارگیری استفاده می‌شود به ویژه اسب، بسیار نجیب هستند و وحشت شیر و ببر را ندارد و این نعمت خدادادی شکرانه می‌طلبد؛ از این رو شایسته است به هنگام سواری گرفتن از آن یا از دیگر سواری‌هایی که شکل مدرن به خود گرفته است گفت: «سُبْحَانَ الَّذِی سَخَّرَ لَنَا هَذَا، وَمَا کنَّا لَهُ مُقْرِنِینَ».