عامل لاابالی‌گری فرد، جهل به حق یا یأس از اوست.

تفاوت میان ابن‌ملجم مرادی با شمر در این است که ابن‌ملجم گذشته از قتل امام علی علیه‌السلام ، مأیوس از حق تعالی بود؛ زیرا به حضرت امیر علیه‌السلام می‌گوید: «أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِی النَّارِ(1)»(2) ولی شمر از رحمت حق مأیوس نبود و می‌توان گفت: علت این‌که ابن ملجم را «أشقی الأشقیاء» می‌گویند به همین سبب است.

هرگاه مشکلی روانی بر شما فشار می‌آورد و خستگی یا افسردگی به شما هجوم می‌آورد، بهتر است با آب ولرم که خنکی آن بیش‌تر باشد یا با آب خنک، استحمام نمایید تا عقل بتواند توان خود را باز یابد و راهی برای حل مشکل به شما پیشنهاد دهد. در کنار استحمام، تمیزی دندان‌ها با مسواک و نخ دندان و شانه و برس زدن موها و نیز استفاده از عطر نیز توصیه می‌شود. به همین صورت است اگر کسی مرتکب گناهی شود که در این صورت بهتر است غسل توبه نماید و ظاهر و باطن خویش را با آن پاک کند تا بتواند گناه خویش را جبران نماید.