هم‌اینک ترازوهای بسیاری در شکل‌های مختلف و با کاربردهای گوناگون اختراع شده است به گونه‌ای که برای فشار خون، سنجش چربی، قند و دیگر امور نیز میزانی وجود دارد. انسان می‌تواند در آینده ترازوها و میزان‌هایی برای ارزش‌های شرعی اختراع نماید و ارزش کردارهای خود مانند صلوات یا نوافل را با آن بسنجد و به صدق ثواب‌هایی که در کتاب‌های روایی برای این کردار گفته شده است برسد و ارزش بندگی را نیز محاسبه نماید وگرنه احالهٔ آن به قیامت برای امروز سودی ندارد.