آیت الله نکونام: ما برای این مردمیم و اگر در راه حمایت از آنان آزار ببینیم، نباید بگریزیم.

صفاي روحانيت به اين است كه خود را از اين مردم و براي آنان مي‌دانند.

اگر من با آقای بنی صدر، بازرگان یا آقای منتظری مخالف بوده ام، بدین جهت بوده که آنان را خوب می شناختم و شناخت من از آنان از دور نبوده است. من سه سال پیش از برکناری آقای منتظری از قائم مقامی قطع داشتم که کار ایشان تمام می شود و منتظر این امر بودم. از آرامش بخش ترین لحظات عمرم برکناری وی از قائم مقامی بود. البته، به خاطر انقلاب و نه به سبب مسایل شخصی. اعتقاد من این است که رهبری یا مرجعیت باید درون مرزی باشد و مسؤولیت سپردن به آخوند برون مرزی برای کشور خطرناک است و دیگر قابل کنترل نیست. خدا آقای بهشتی را رحمت کند! ایشان سخن زیبایی داشت. زمانی که در دوره بنی صدر ایشان را بسیار اذیت می کردند و به ایشان هتاکی می شد، گفت: « ما هسته ایم به ریش ملت بسته ایم.» آری، ما برای این مردمیم و اگر در راه حمایت از آنان آزار ببینیم و یا کشته شویم نباید بگریزیم. صفای روحانیت همین است که خود را از این مردم و برای آنان می دانند.