ازدواج نوعی تملیک است و این مرد است که با ایجاب از ناحیه زن و قبول خود مالک منفعت بردن از زن می‌شود و بر او اقتدار می‌یابد. به همین دلیل است که زن وقتی خود را در اختیار مردی قرار می‌دهد، نمی‌تواند با مرد دیگری ازدواج کند و نیز حق طلاق به دست مرد می‌باشد. کسی که اقتدار دارد ولایت دارد. ولایت دینی برای کسی است که اقتدار حقیقی داشته باشد. در ولایت دینی شوهر بر همسر خود ولایت دارد؛ زیرا صاحب اقتدار است.