978

وضعیت فهرست‌نویسی: فیپا

یادداشت: کتابنامه

موضوع: ذکر.

رده‌بندی کنگره: 1393 2 د 8 ن / 266 BP

رده‌بندی دیویی: 77 / 297

شمارهٔ کتاب‌شناسی ملی: 3691352

دانش ذكر / جلد يكم

آيت الله نكونام

ناشر: صبح فردا

نوبت چاپ: اول تاریخ چاپ: 1393

شمارگان: 3000 قیمت دوره: 380000 ریال

تهران ـ اسلام‌شهر ـ نسیم‌شهر ـ وجیه‌آباد

دوازده‌متری جواهرزاده ـ پلاک 36

کدپستی: 3769138575

تلفن مرکز پخش: 78 15 90 32 025

www.nekoonam.com

www.nekounam.ir

ISBN : 978 - 600 - 7732 - 06 - 9

شابک دوره:600 - 7732 - 08 - 3 978 -

حق چاپ برای مؤلف محفوظ است

(4)