تاریخ تحلیلی موسیقی در اسلام

حضرت آیت‌الله محمدرضا نکونام (مد ظله العالی)

 

نگاهی به تاریخ موسیقی اعراب و خلفای جور و جبهه باطل و سیر تاریخی مواجهه اندیشمندان ایرانی و فقیهان شیعی به موسیقی