ضرورت نشست‌ها و مناظره‌های علمی

ما در تألیفات خود پیوسته بر آن بوده‌ایم تا چالش‌ها و آسیب‌های پیشِ روی دین‌مداری در عصر حاضر را شناسایی و به ارایه راه گذار و شیوه برون‌رفت از آن بپردازیم. تورقی کوتاه بر منابع و متون اولی شیوه گردآوری قرآن کریم و مسأله تحریف، این امر را می‌رساند که یکی از مباحث آسیب‌زا بحث تحریف است که نیازمند مداقه، تأمل و نیز تفکر برای یافت پاسخ به شبهه‌های موجود و اثبات حجیت قرآن کریم است و کتاب «تحریف‌ناپذیری و حجیت قرآن کریم» با مطالعه بر بیش از سه‌هزار صفحه متونِ اولی بحث

(86)

تحریف، نگاشته شده که ما همه آن را گردآوری نموده‌ایم. این کتاب با توجه به حجم گسترده تبلیغات ضد دینی ـ به‌ویژه در این مسأله و این‌که دیگر مردمِ آگاه و فهیم چیزی را از سر تحکم و بدون ارایه دلیل منطقی نمی‌پذیرند ـ به دفاع از هویت ولایی و شیعی و نیز حجیت ذاتی قرآن کریم می‌پردازد. مطالعه این کتاب با دقت و مداقه کافی، مطلب گفته شده را به دست می‌دهد.

این کتاب با طرح مسأله تحریف، تلاش مضاعفی داشته تا از عوارض و پی‌آمدهای منفی آن جلوگیری نماید؛ به‌ویژه آن‌که تجربه تاریخی کتاب «فصل‌الخطاب» را با خود داشته است.

این کتاب از نظریه «تحریف غیر مضر» دفاع می‌نماید و همان‌طور که گذشت، در کلام بسیاری از بزرگان شیعه آمده است و چنین نظریه ریشه‌داری را نمی‌توان با طرح رسانه‌ای و به‌دور از مشی علمی و منش عالمانه و با دور شدن از پاسداشت ارزش‌های اخلاقی اولی ـ که هر جامعه‌ای آن را محترم می‌دارد ـ از جمله حفظ کرامت و شخصیت

(87)

انسان‌ها، به محاق کشاند.

بحث از چنین نظریه‌ای ـ که استدلال‌های بسیار قوی در پشتوانه آن است ـ نیازمند نشست علمی و مناظره در جوّی صمیمی و فضایی آرام است و مقابله رسانه‌ای و اهانت‌آمیز، مخاطبان را به جای احساس خیرخواهی، از آن به شائبه اغراض نابه‌جا و شکستن حریم حوزه و جرأت بخشیدن به اغیار برای اهانت به ساحت مقدس روحانیت می‌کشاند.

چنین مشکل نظری ـ که بزرگ‌ترین اعاظم از علما در آن به تفاوت می‌اندیشند ـ نمی‌تواند دستاویزی برای ترور شخصیت و موجب لغو مجوز انتشارات، مؤسسه و نیز نشر و توزیع نه تنها این کتاب، بلکه تمامی آثار منتشر شده از ناحیه ما گردد و نیز منع از دادن هر گونه مجوزی به دیگر آثار ما به مدت سه سال شود؟

به هر روی، ما بر تعامل عالمان دینی و بر نشست‌های مودت‌آمیز و پر مهر و محبت آنان تأکید داریم و این مسأله را در ارتقای دانش‌های دینی

(88)

مؤثر می‌دانیم و برخوردهای تخریبی را به نفع دین و حوزه‌های علمی نمی‌دانیم. کتاب حاضر را نیز به همین نیت نگاشته‌ایم تا اگر کسی در مورد نظریه آن کتاب، تردیدی دارد، با مطالعه این کتاب، نظر واقعی آن را دریابد.