فهرست تألیفات

 

    ردیف               نام کتاب

    1 - زن؛ مظلوم همیشهٔ تاریخ

    2 - تحریر التحریر

    3 - حقیقه الشریعه فی فقه العروه

    4 - مقامات عارفان

    5 - احکام پزشکی

    6 - مناسک حج

    7 - صحیفهٔ عشق

    8 - غیب، شب و بیداری

    9 - اسلام؛ هویت همیشه زنده

    10 - عصمت؛ موهبتی الهی

    11 - فلسفهٔ نوین

    12 - مراتب ولایت

    13 - عوالم مینا

    14 - نغمه‌های عرفانی

    15 - نسخهٔ عرفان

    16 - الگوهای اندیشهٔ دینی

    17 - سیراندیشه

    18 - قواعد تعبیر خواب

    19 - اخباری و اصولی چه می گویند؟

    20 - معادجسمانی؛حقیقتی‌دینی و فلسفی

    21 - معاد جسمانی

    22 - خلود دوزخ و آتش و عذاب جاوید

    23 - انسان و جهان زندگی

    24 - بایسته‌های‌دین‌پژوهی‌ومعناشناسی‌دین

    25 - مدینهٔ فاضلهٔ یا جنگل مدرن

    26 - نظام سلطه

    27 - چرایی و چگونگی انقلاب اسلامی

    28 - آسیب‌های اجتماعی

    29 - انقلاب اسلامی؛ چالش‌ها و طرح‌ها

    30 - انقلاب فرهنگی

    31 - حوزه؛ چالش‌ها و طرح‌ها

    32 - نظرگاه‌های‌سیاسی

    33 - روحانیت و رهبری

    34 - برگی‌ازآسیب‌شناسی‌انقلاب‌اسلامی

    35 - دردمندی و مشکلات اجتماعی

    36 - عالمان دینی و ساده‌زیستی

    37 - عرفان و مقامات

    38 - حضور حاضر و غایب

    39 - القواعد الفقهیه

    40 - هدایت دینی

    41 - دایره‌ی‌هستی

    42 - بداهت معرفت خداوند

    43 - خداپرستی و فطرت

    44 - عارف و کمال

    45 - چارچوب سیر کمالات

    46 - خواب، شب و بیداری

    47 - آموزش مقامات موسیقی ایرانی

    48 - چارچوب نوین فقه شیعه

    49 - نفیرعشق

    50 - شیوه‌ی‌اجرای‌حدود

    51 - نوشابه‌های الکلی

    52 - سلطه‌سالاری مردان یا زنان

    53 - کاوشی نو در معجزه و کرامت

    54 - علمای راستین؛ رهروان پیامبران

    55 - آیات الاحکام و فقه القرآن

    56 - التمهید فی شرح قواعد التوحید

    57 - قرآن کریم و زمینه‌های اقتصادی

    58 - تحریف‌ناپذیری‌وحجیت‌قرآن کریم

    59 - فهرست‌موارد مرد و زن

    60 - درآمدی بر شناخت قرآن کریم

    61 - روش تفسیر از دیدگاه قرآن کریم

    62 - پیشوایان راستین اسلام

    63 - روش حضرات معصومین و حرکت‌های انقلابی.

    64 - ضرورت معرفت به مقام نورانیت

    65 - کوثر؛ ناموس حضرت حق

    66 - الفهرس الحدیث لآیات الاحکام

    67 - الولایه والحکومه

    68 - الغناء والرقص

    69 - علم الاصول و علمائه الخمسه

    70 - الجسم البسیط وانقساماته

    71 - حاشیه علی القواعد والفوائد

    72 - خمس‌الرسائل‌السیاسیه

    73 - اسباب التنزیل

    74 - گفتگوهای صمیمی

    75 - گفتگوهای اجتماعی

    76 - پنج مقالهٔ حکمی

    77 - درآمدی‌برعلم‌اصول، رجال و درایه

    78 - تاریخ همیشه زنده

    79 - رهبران شیعه در عصر غیبت

    80 - خاطره؛ نقشی بر چهرهٔ ذهن

    81 - آفرینش انسان و ماتریالیسم

    82 - عرفان محبوبی و سالکان محب

    83 - التعلیقه علی المکاسب المحرمه

    84 - احکام قمار

    85 - تعامل نرم و دیجیتال

    86 - فهرست جمال و جلال خداوند

    87 - الفهرس الحدیث للفقه الشیعی

    88 - التعلیقات الفقهیه

    89 - الرسائل التسع الفقهیه

    90 - مناسک الحج

    91 - الرسائل السبع الاعتقادیه

    92 - داستانی‌ازنابسامانی‌درپوشش‌دین‌داری

    93 - احکام نوین

    94 - رسالهٔ توضیح المسائل (2 جلد)

    95 - گزیدهٔ توضیح المسائل

    96 - بلندای فقه شیعه (9 جلد)

    97 - فقه غنا و موسیقی (7 جلد)

    98 - المباحث‌السنبوکیه‌فی‌الفنون‌الاصولیه

    99 - المسکه (2 جلد)

    100 - آیه آیه روشنی

    101 - کتاب خدا

    102 - کتاب دوستی

    103 - درآمدی‌بردانش‌استخاره‌باقرآن‌کریم

    104 - سرود محبان

    105 - گفتمان قرآن‌شناخت

    106 - تفسیر سوره‌های کوچک

    107 - بشارت اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله

    108 - ولایت مستصعب امام علی علیه‌السلام

    109 - کوثر؛ نقطهٔ هستی

    110 - پیامبر عشق؛ حسین علیه‌السلام

    111 - امام‌حق؛فاطمه علیهاالسلام ،امام‌عشق؛حسین علیه السلام

    112 - خیمهٔ سبز ظهور

    113 - دولت منجی

    114 - جلال مخلصان

    115 - استخاره‌ی‌مختصرآیه‌هاوسوره‌های‌قرآن‌کریم

    116 - نمای رسالت

    117 - دانش استخاره (5 جلد)

    118 - پندهای رفتاری

    119 - قواعد هفت‌گانهٔ سلوک الهی

    120 - سراب عرفان یا هبای منثور

    121 - فرهنگ عرفان

    122 - معرفت محبوبی و سلوک محبی

    123 - حکایت عشق

    124 - خدایی که می‌پرستم

    125 - گوهر بندگی و جوهر دارندگی

    126 - دانش سلوک معنوی

    127 - چشمه چشمه زندگی

    128 - شوکران عصیان

    129 - روشنای دنیاداری و دنیامداری

    130 - تپش ایمان و کفر

    131 - خصال سلامت و سعادت

    132 - آیین خردورزی

    133 - یکتاپرستی

    134 - دانش بسنده

    135 - گزاره‌های انسان‌شناسی

    136 - دنیای جنیان و نیرنگ آدمیان

    137 - مرگ و زندگی در ابدیت

    138 - حکمت‌نامهٔ فلسفه

    139 - زلال عرفان

    140 - شگفتی‌های تن‌درستی

    141 - چگونه زیستن، چگونه مردن

    142 - زن؛ پردیس زیبایی و تربیت

    143 - زندگی، عشق یا قانون

    144 - همسران و مدیران کارآمد

    145 - زن و زندگی

    146 - آزاداندیشی‌حوزویان‌واستبدادطاغوتیان

    147 - اقتصادحوزه‌های‌علمی‌وشهریه‌ی‌دانش

    148 - صفانوشت حوزویان

    149 - طلبگی و تعهد کاری

    150 - سیمای طلبگی

    151 - حجره‌های معنوی

    152 - چشم‌انداز عالمان دینی

    153 - یادنامهٔ روحانیت

    154 - دانش‌اندوزی و خشونت‌ورزی

    155 - اصول و قواعد تبلیغ دینی

    156 - پیام‌رسانی دینی

    157 - دانش علم‌جویی

    158 - آزادی در بند

    159 - زنجیره‌ی‌برابری‌وسلسله‌ی‌ستمگری

    160 - انقلاب‌اسلامی‌وجمهوری مسلمانان

    161 - راهبردهای کلان نظام اسلامی

    162 - تدبیرهای‌سیاسی

    163 - شهرآیین سیاست

    164 - حج؛ ابراهیمی یا سازمانی

    165 - اقتصاد سالم، اقتصاد بیمار

    166 - فرهنگ‌شریعت‌وناسوت‌طبیعت

    167 - مگوهای گویا

    168 - لطافت باران

    169 - دانش ذکر

    170 - سلوک سوگواری

    171 - علم زندگی

    172 - تعبیر خواب

    173 - ترجمه مسکه

    174 - ترجمان هدی

    175 - جامع الاحکام

    176 - حضور دلبران

    177 - شمع زندگی

    178 - شب، خلوت و آذرخش سکوت

    179 - دو میعادگاه عشق

    180 - گذرها و گریزهای جامعه

    181 - فقه‌پژوهی‌دینی‌وسرگرمی‌های‌دنیوی

    182 - تاریخ‌تحلیلی‌موسیقی‌در اسلام

    183 - غناخوانی زنان

    184 - زن و آزادمنشی دینی

    185 - احکام نگاه به زنان

    186 - پژوهشی نو در احکام رقص

    187 - اخباری چه می‌گوید

    188 - اصولی چه می‌گوید

    189 - ساخت شعر

    190 - زبان بدن

    191 - تفسیر هدی (4 جلد)

    192 - چهرهٔ عشق

    193 - سیر سرخ (3 جلد)

    194 - محبوب عشق

    195 - محبوبان و محبان

    196 - خداانکاری و اصول الحاد

    197 - حقوق نوبنیاد (2 جلد)

    198 - جامعه‌شناسی عالمان دینی

    199 - دانش تفسیر، دانش تاویل

    200 - منطق موسیقی

    201 - کلیات دیوان نکو (12 جلد غزلیات )

    202 - دیوان عشق و معرفت (4 جلد)

    203 - زخمهٔ چکاوک (2 جلد )

    204 - نقد صافی (استقبال حافظ

    205 - دیوان ولایت

    206 - راز و ناز (مثنوی‌ها)

    207 - سوز و ساز (قصاید)

    208 - خون دل (رباعیات)

    209 - قرب یار (دوبیتی‌ها)

    210 - دیوان محبوبی

    211 - ساده به رنگ خدا

    212 - صفای دل

    213 - گنج بی‌مکان

    214 - هوای یار

    215 - محضر ذات

    216 - چهره چهره

    217 - عاشق چالاک

    218 - دولت تنهایی

    219 - طغیان هوس

    220 - خیمهٔ بقا

    221 - صاحب‌خانه

    222 - ظهور پاک

    223 - طعمهٔ طمع

    224 - افتادهٔ گیسو

    225 - دف مرگ

    226 - قد پندار

    227 - کلبه‌ای در راه

    228 - نرگس مست

    229 - وحدت مستانه

    230 - قرب غربت

    231 - جنگ آب

    232 - آتش قهر

    233 - تمنای وصال

    234 - هیاهو

    235 - حریف معرکه

    236 - کاشانهٔ امید

    237 - بلاپیشه

    238 - میثاق

    239 - شیدای هستی

    240 - قمار عشق

    241 - زندهٔ ظهور

    242 - شرنگ غم

    243 - غریب یکتا

    244 - دیار بی‌نشان

    245 - مکافات عشق

    246 - ناز معشوق

    247 - شاهد تنهایی

    248 - یار یار

    249 - دم دل

    250 - شور شیدا

    251 - مست و خمار

    252 - بی‌دل و شوریده‌سر

    253 - نگین هستی

    254 - تمثال حق

    255 - خمسهٔ طیبه علیهم‌السلام

    256 - تسعهٔ ثانیه علیهم‌السلام

    257 - عطر ختام

    258 - چشمه‌ساران کوثر علیهم‌السلام

    259 - شمع جمع

    260 - جولان خیال

    261 - نوای اهل دل

    262 - عنقای مهر

    263 - فنای چهره

    264 - هیمان عشق

    265 - درد هجران

    266 - زلف آشفته

    267 - حیرت ذات

    268 - قصهٔ گیسو

    269 - خم ابرو

    270 - دیار پرگار

    271 - تیغ تقدیر

    272 - گرداب توهم

    273 - چشم امید

    274 - چشمهٔ لطف

    275 - دل پرچاک

    276 - رونق گل

    277 - رقص شمشیر

    278 - دامن دهر

    279 - نور و سرور

    280 - چشم نگاه

    281 - لطف قرار

    282 - طبیعت رام

    283 - دانش اشتقاق

    284 - رویت و مشاهدات

    285 - ستایش نخستین (تفسیر مختصر سوره حمد)

    286 - آیین عدالت

    287 - اجتهاد قدسی

    288 - ظهور کرامت (تحلیل زندگی و معجزات حضرت موسی علیه‌السلام )

    289 - حکایت ادبیات

    290 - صفا و دل‌مستی

    291 - لهیب فقر

    292 - نام‌های خدا

    293 - باطن‌شناخت

    294 - سیاحت زمین

    295 - فلسفی‌اندیشی

    296 - نام‌آوران

    297 - فقه صفا و نشاط

    298 - صد نما از سینما

    299 - روایت اقتصاد روادار

    300 - رونق فرازندگی (خاطرات زندگی)

    301 - تماشای هستی (قرآن کریم)

    302 - خط ریل غرب

    303 - کتاب طبیعت

 این لیست غیر از کتابهایی است که باید آنها را پنهان بدارم.  نزدیک به یکصد جلد از آثار ما تا سال 1386 چاپ شد. نزدیک به پنجاه جلد دیگر آن نیز از سال 91 تا 93 که برخی ممنوعیت‌ها برداشته شد، منتشر گردید. پنجاه جلد کتاب علمی دیگر نیز برای نشر آماده است. غیر از آن، 100 جلد کتاب شعر نیز دارم که هفتاد جلد آن برای نشر آماده است. 150 جلد کتاب دیگر نیز در مرحله ویراستاری و آماده‌سازی است که در مجموع به 450 جلد کتاب می‌رسد. افزون بر این، بیش از 6000 ساعت نوار درسی دارم که نیازمند پیاده‌سازی، تایپ و آماده‌سازی برای نشر است و با احتساب آن‌ها، پیش‌بینی می‌شود مجموع کتاب‌هایی که داشته باشم، دست‌کم به 800 جلد کتاب برسد. نخستین اثری که در مسایل علمی نگاشته‌ام، کتاب «اخباری و اصولی چه می‌گویند؟» است. این کتاب را در سن شانزده سالگی و در رد بر «اخباری‌گری» نوشته‌ام. همان روزها کسی قصد داشت این کتاب را چاپ کند، ولی چون من نزد استاد اخباری‌ام درس خوانده بودم و ایشان هنوز در قید حیات بود، به پاس حرمت ایشان، این کار را نکردم. این کتاب در سال 86 چاپ شد. در این کتاب، به احترام آن استاد، نامی از ایشان نیاورده‌ام و تنها به بررسی و نقد افکار و اندیشه‌های وی و این طایفه پرداخته‌ام.

پیش‌تر گفتم که در نوجوانی در فن تجوید چیره‌دست بودم. آن زمان، کتابی در این فن نوشته بودم که بسیار قوی و کامل بود و حتی اهل علم بدان نیاز داشتند. بعدها علم تجوید را در این حدّ فن لازم نمی‌دانستم. این نوشته باقی نماند و با دسته‌ای از نوشته‌هایم به سرقت رفت و در گمانم نمی‌گنجید که در این دیار سرقت نوشته هم پیش آید!

برخی از آثارم به سرقت رفته و بعضی از آن ها را چال نموده ام. گاه شده در پیش از انقلاب و پس از آن نیز برای حفظ نوشته‌ها ناچار شده‌ام آن‌ها را در کیسه‌های پلاستیک و پیت گذاشته و زیر خاک چال نمایم. هنوز بخشی از این نوشته‌ها دست‌نخورده باقی مانده است و کسی جز خودم از این نوشته‌های پنهان‌شده در زیر خاک یا رمزنگاری شده در هاردهای مخصوص، اطلاعی ندارد. فرشته‌شناسی، شیطان‌شناسی و بحث از جن نمونه‌هایی از نوشته‌هایی است که بکر باقی مانده است. در مدرسهٔ فیضیه، اوایل دههٔ هشتاد ـ که می‌توان آن را نقطهٔ عطفی در مسیر رشد علوم و دانش‌ها پس از انقلاب اسلامی دانست و فضای علمی آزادتر از گذشته شده بود ـ درس شیطان‌شناسی و جن را شروع کردم، اما برخی از افراد گفتند: «در فیضیه از جن سخن گفته می‌شود!» ما نیز پیش از هر اقدامی گفتیم بهتر است فقط از فقه و اصول سخن بگوییم؛ اما این‌روزها در سایت‌ها مرا با تعبیر کنایه‌آمیز ارتباط با اجنه می‌آورند تا آن را موضوعی دروغ و خرافی نشان دهند و همان درس فقه را نیز تعطیل کردند؛ در حالی که اگر نوشته‌های من در شناخت اجنه و فرشتگان را می‌دیدند، خود از رو می‌رفتند! این برخورد پس از چاپ هشتاد جلد کتاب خرد و ریز و نه کتاب‌های درشت شروع شد و برخی، همت بر مقابله با بنده گزارده‌اند و چنان تندروی می‌کنند که بعضی دستگاه‌ها را به اقدام بر ضدّ ما تحریک می‌نمایند. آنان در سال 86 برای مدتی طولانی نشر و توزیع کتاب‌های چاپ شده از بنده را مشکل‌دار کردند و امکان چاپ هر کتاب دیگری را نیز برای ما به تعویق انداختند. آیا در چنین فضایی که آزاداندیشی علمی پاس داشته نمی‌شود، می‌توان به طرح چنین مسایلی پرداخت و از جن، ملک و ابلیس گفت؛ گفته‌هایی که کتاب یا سندی جز اندیشه‌های خاص ندارد. توزیع و نشر کتاب‌های چاپ‌شده هنوز هم مشکل دارد و این امر با آزاداندیشی علمی که شعار داده می‌شود منافات دارد.

اگر عمری باشد و صاحبان قدرت و نفوذ مانع نشوند، این طرح‌های کلان ـ که بیش از چند صد مورد است ـ ان‌شاء اللّه به اتمام برسد. با وضعیت فعلی و ایجاد مشکلات و مانع‌تراشی از این سو و آن سو که همه شاهد آن هستند و کمبود امکانات و نیروی لازم، باید آن را به «رجعت» واگذاشت. آقا امیر مومنان علیه‌السلام نیز: «فلانا بطرق السماء اعلم منّی بطرق الارض»(نهج البلاغه، ج 2، تحقیق محمد عبده، چاپ اول، 1412 ه ق. قم، دارالذخائر، ص 130) سر دادند و رفتند، اما چه مقدار از آن را نشان دادند؟! ایشان آن را در رجعت انجام می‌دهند و ما نیز ان‌شاء اللّه اگر توفیق آن را یافتیم، در رجعت می‌آییم و طرح‌های نیمه‌کارهٔ خود را هم‌چون آن حضرت به اتمام می‌رسانیم و آرای ولایی، عصمتی و شیعی در هر دانشی را ارایه خواهیم کرد. در ظلّ عنایت آقا امام زمان ـ عجل اللّه تعالی فرجه الشریف ـ و به برکت نظام اسلامی و خون شهدایی که برای سرافرازی اسلام ریخته شده، امید است شیعه در تمامی زمینه‌ها و در تمامی موقعیت‌ها و رشته‌های علمی رشد یابد و به نیرویی پیشرو تبدیل گردد و ما نیز به قدر توانی که داریم، کاری انجام دهیم.