رده‌بندی کنگره: 8 ن 4 ب / 105 BP

رده‌بندی دیویی: 101

شمارهٔ کتاب‌شناسی ملی: 1119443

ناشر: صبح فردا محل چاپ: نقش‌گستر

نوبت چاپ: دوم تاریخ چاپ: 1393

شمارگان: 3000 قیمت: 50000 ریال

مرکز پخش: قم ـ بلوار امین ـ کوچهٔ 24

فرعی اول سمت چپ ـ پلاک 76

تلفن مرکز پخش: 78 15 90 32 025

www.nekoonam.com

www.nekounam.ir

ISBN: 978 - 600 - 6435 - 82 - 4

حق چاپ برای مؤلف محفوظ است

(1)