شمارهٔ کتاب‌شناسی ملی: 1118654

ناشر: صبح فردا

نوبت چاپ: دوم تاریخ چاپ: 1393

شمارگان: 3000 قیمت: 90000 ریال

مرکز پخش: قم ـ بلوار امین ـ کوچهٔ 24

فرعی اول سمت چپ ـ پلاک 76

تلفن مرکز پخش: 78 15 90 32 025

www.nekoonam.com

www.nekounam.ir

ISBN: 978 - 600 - 7347 - 37 - 9

حق چاپ برای مؤلف محفوظ است

(4)